İRA Mühendislik genel anlamda, aşağıda belirtilen konularda Tasarım, İmalat ve Montaj çalışmaları yürütmektedir. Bunun yanısıra mühendislik ve imalat deneyimlerinin değerlendirilebileceği, özel müşteri isteklerine de yanıt vermektedir. Tüm bu çalışmalarda, TS, EN, DIN, TRD, AD-Merkblatter, ASME, API, BS vb uluslarası standartlar kullanılmaktadır.

Enerji Tesisleri
Endüstriyel Tesisler
Basınçlı Kaplar 
Otoklavlar
Saha Tankları
Kazan Daireleri
Yardımcı Tesisler
Elektrik ve Otomasyon
Alev Duman Borulu Kazanlar
Su Borulu Kazanlar
Atık Isı Kazanları
Atık Isı Kızgın Yağ Kazanları
Gaz, Sıvı ve Katı Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanları
Ekonomizer, Besi Suyu Ön Isıtıcıları
Yakıt ve Su Tankları
Basınçlı Tanklar
Atmosferik Tanklar
Kriyojenik Tanklar
Çift Cidarlı Tanklar
Isı Değiştirgeci
Buhar, Su, Proses, Yakıt, Basınçlı Hava Boru Hatları
Buhar, Su, Proses, Yakıt, Basınçlı Hava Boru Hatları Tamir ve yenilemeleri
Gıda Tankları
Degazörler
İzolasyon;
Çelik Konstrüksiyon
Solvent Geri Kazanım Sistemleri
Azot ve Oksijen Jeneratörleri
Boru spool imalatı
Separatör
Demister
Silencers
Mufflers
Volume Tanks
Pentane Tanks
Akümülatör

Yağ Tankları
Konteyner Tipi Kojenerasyon
Depolama Tankları
Havalimanı Tesisleri
Petrol Dolum Tesisleri
Katık Enjeksiyon Sistemleri
Borulama Sistemleri
Yakıt Hidrant Sistemleri
Yangın Sistemleri
Soğutma Kuleleri
Su ve Buhar Hatları
Gaz ve Buhar Türbinleri
Toz Tutma Üniteleri
Tesis içi Yangın ve Akaryakıt Sistemleri
Boya Kabinleri
Tampon Boya Hatları
Isıtma Üniteleri
Gövde Montaj Hatları
Fırınlar
Boya Sirkülasyon Hatları
Kumlama Kabinleri
Su Test Kabinleri
Soğutma ve Isıtma Sistemleri
Basınçlı Tanklar
Eşanjörler
Reaktörler
Dekantörler
Degazör Tankları
Soğutma Kulesi Çelikleri
Her Türlü Demir-Çelik Konstrüksiyon Projeleri