Firmamız; basınçlı kapların, atık ısı kazanlarının, otoklavların, borulamaların, boru spool imalatlarının, silindirik tankların, saha tanklarının, eşanjörlerin, konteyner tipi kojenerasyon sistemlerin, çelik kontrüksiyon uygulamalarının uluslararası üreticisidir. İmalatlarımız TRD, BS, API, TEMA, AD2000-Merkblatt, EN 13445, PD 5500, CODAP ‘ gibi uluslararası kodlara uygun olarak yapılmakta ve yüksek mukavemetli su verilmiş çelikler de dahil olmak üzere her türlü karbon, paslanmaz ve özel kaplamalı çelik malzemeler başarı ile kullanılmaktadır.
Tüm imalat ve montaj faaliyetlerimizde SMAW, GMAW, SAW, TIG, FCAW, GTAW, ORBITAL kaynak yöntemlerini kullanılmaktadır. Kaynak yeterliliğimiz EN 15614, DIN EN ISO 3834-2 ve ASME Bölüm IX şartlarına uygundur. Kalifiye kaynakçılarımız EN 287-1, DIN EN ISO 3834-2 ve ASME Bölüm IX şartlarına, NDT personelimiz EN 473 ve ASNTC-1A şartlarına uygun çalışmaktadır.

Enerji Tesisleri
Endüstriyel Tesisler
Otoklavlar
Saha Tankları
Kazan Daireleri
Yardımcı Tesisler
Elektrik ve Otomasyon
Alev Duman Borulu Kazanlar
Su Borulu Kazanlar
Atık Isı Kazanları
Atık Isı Kızgın Yağ Kazanları
Gaz, Sıvı ve Katı Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanları
Ekonomizer, Besi Suyu Ön Isıtıcıları
Yakıt ve Su Tankları
Basınçlı Tanklar
Atmosferik Tanklar
Kriyojenik Tanklar
Çift Cidarlı Tanklar
Isı Değiştirgeci
Buhar, Su, Proses, Yakıt, Basınçlı Hava Boru Hatları
Buhar, Su, Proses, Yakıt, Basınçlı Hava Boru Hatları Tamir ve yenilemeleri
Gıda Tankaları
Degazörler

İzolasyon;
Çelik Konstrüksiyon
Solvent Geri Kazanım Sistemleri
Azot ve Oksijen Jeneratörleri
Boru spool imalatı
Separatör
Demister
Volume Tanks
Pentane Tanks
Akümülatör
Konteyner Tipi Kojenerasyon
Depolama Tankları
Havalimanı Tesisleri
Petrol Dolum Tesisleri
Katık Enjeksiyon Sistemleri
Borulama Sistemleri
Yakıt Hidrant Sistemleri
Yangın Sistemleri
Soğutma Kuleleri
Su ve Buhar Hatları
Gaz ve Buhar Türbinleri
Toz Tutma Üniteleri
Tesis içi Yangın ve Akaryakıt Sistemleri
Boya Kabinleri
Tampon Boya Hatları
Isıtma Üniteleri
Gövde Montaj Hatları
Fırınlar
Boya Sirkülasyon Hatları
Kumlama Kabinleri
Su Test Kabinleri
Soğutma ve Isıtma Sistemleri
Basınçlı Tanklar
Eşanjörler
Reaktörler
Dekantörler
Degazör Tankları
Soğutma Kulesi Çelikleri
Her Türlü Demir-Çelik Konstrüksiyon Projeleri