Ürünlerin kontrolü tüm gerekli uygulamaların yapıldığını onaylamak üzere üretimden bağımsız olarak İRA Mühendislik kalite kontrol departmanı sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Bu amaçla Kalite Kontrol Personelimiz bilgi , yöntem, araç ve gereçleri sağlamaktadır. Envanterimizde bu amaçla edinilmiş çok sayıda cihaz bulunmaktadır. Bu cihaz güvenirliliği uluslararası akredite kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve kalibrasyonları yapılmaktadır. Ayrıca talep halinde, istenen kontroller dışarıdan destek alınan başka bir firma tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Tahribatlı testler:

– Yüksek ve düşük sıcaklıkta çekme testi
– Eğme Testi
– Her derecede çentik testi
– Yüzey sertlik testi
– Makro – Mikrografik testler

Tahribatsız testler;

– Ölçü ve Mastar Kontrolleri ( DT )
– Kalınlık Ölçümü
– Radiographic Test ( RT )
– Ultrasonic Test ( UT )
– Manyetik Partikül Testi ( MT )
– Penetrant Testi ( PT )