İRA Mühendislik SEÇ Hedefleri

 1. Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) konusundaki tüm yasal düzenlemelere ve yönetmeliklere uyacağımızı,
 2. Tüm çalışanlarımız arasında SEÇ bilincini arttırmak ve SEÇ hususunu günlük çalışmalarının bir parçası haline getirecek ortamı yaratmak.
 3. SEÇ konularında sürekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.
 4. SEÇ konularında idareler, otoriteler, tedarikçi ve taşeronlar ve halk ile iyi bir iletişim kanalı oluşturmak..
 5. Faaliyetlerimizden ve özellikle olabilecek kazalardan dolayı çalışanlarımıza ve çevreye verilmesi muhtemel zararları en aza indirmek.
 6. İSG hususunda yapılan çalışmalarla kaza oranlarını düşürmek.
 7. Sağlık tehlikelerini önceden belirleyerek çalışanları bu tip tehlikelerden ve beklenmedik etkilerden korumak.
 8. Çevre koruma performansımızı sürekli iyileştirmek.

İRA Mühendislik SEÇ Politikası

 1. En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,
 2. Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,
 3. Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımıza ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,
 4. Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyeceğimize, SEÇ sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda SEÇ faktörünü ön planda tutacağımızı,
 5. Çevre ile ilgili yasal ve özel düzenlemelere uymak, üretim süreçlerinde: çevre ile uyumu sağlayarak, çevre performansını sürekli artırmak,
 6. Çevresel risklerin en aza indirilmesi, kirliliğin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılmasını sürekli izleyen ve kontrol eden sistematik oluşturmak,
 7. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları (hammadde, enerji, su) etkin kullanmak ve geri kazanımlarını en üst seviyede tutmak,
 8. Çevre bilincini tüm faaliyet alanlarında yaygınlaştırmak üzere çalışanlara eğitim vermek.
 9. Çevreye bakış açısı, çevre koruma uygulamaları ile tüm çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini bilgilendirmek, tüm sosyal paydaşları ile çevre konusunda açık iletişim kurmak,
 10. Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 standardına uygun bir çevre yönetim sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı,